#PFD2021

Ballkani perëndimor: pjesa që mungon për të qenë evropa e plotë

FPD-ja është konceptuar si platformë për rrjetëzim dhe komunikim të vazhdueshëm që do të përfshijë ngjarje të ndryshme në formën e punëtorive tematike, seminareve dhe tryezave të rrumbullakëta gjatë gjithë vitit.FPD-ja është konceptuar si platformë për rrjetëzim dhe komunikim të vazhdueshëm që do të përfshijë ngjarje të ndryshme në formën e punëtorive tematike, seminareve dhe tryezave të rrumbullakëta gjatë gjithë vitit.

FPD-ja ka për qëllim të mundësojë një debat të frytshëm intelektual dhe politik përmes takimeve formale dhe joformale, të cilat do të gjenerojnë ide për procese, zgjidhje praktike dhe të mundshme për çështje të hapura me karakter rajonal dhe global dhe do të ofrojë një nxitje thelbësore për përparimin dhe pasurimin e bashkëpunimit rajonal.

#PFD2021

Ballkani perëndimor: pjesa që mungon për të qenë evropa e plotë

FPD-ja është konceptuar si platformë për rrjetëzim dhe komunikim të vazhdueshëm që do të përfshijë ngjarje të ndryshme në formën e punëtorive tematike, seminareve dhe tryezave të rrumbullakëta gjatë gjithë vitit.FPD-ja është konceptuar si platformë për rrjetëzim dhe komunikim të vazhdueshëm që do të përfshijë ngjarje të ndryshme në formën e punëtorive tematike, seminareve dhe tryezave të rrumbullakëta gjatë gjithë vitit.

FPD-ja ka për qëllim të mundësojë një debat të frytshëm intelektual dhe politik përmes takimeve formale dhe joformale, të cilat do të gjenerojnë ide për procese, zgjidhje praktike dhe të mundshme për çështje të hapura me karakter rajonal dhe global dhe do të ofrojë një nxitje thelbësore për përparimin dhe pasurimin e bashkëpunimit rajonal.