„NDËRTIMI I SË ARDHMES SË BALLKANIT PERËNDIMOR NË ARKITEKTURËN BASHKËKOHORE EVROPIANE TË SIGURISË“

E enjte, 16 qershor 2022

„NDËRTIMI I SË ARDHMES SË BALLKANIT PERËNDIMOR NË ARKITEKTURËN BASHKËKOHORE EVROPIANE TË SIGURISË“

E enjte, 16 qershor 2022

Arritja e mysafirëve

Arritja e mysafirëve

HOTEL INEX OLGICA

12:00-12:30

Takimi i MPJ Bujar Osmani me gazetarët

HOTEL INEX OLGICA

12:00-12:30

Takimi i MPJ Bujar Osmani me gazetarët

13:00-14:30

Drekë joformale

13:00-14:30

Drekë joformale

HOTEL INEX OLGICA

14:00-15:45

Sesioni „Agjenda e gjelbër për Ballkanin Perëndimor: Kornizë zbatimi për rajon të qëndrueshëm dhe neutral klimatik”

Read more

16:45 – 17:45

Sesioni „Projekti evropian i paqes në Ballkanin Perëndimor“

Read more

18:00 – 20:00

Sesioni i hapjes zyrtare të nivelit të lartë
“Çfarë pas luftës në Ukrainë?”

Read more

HOTEL INEX OLGICA

14:00-15:45

Sesioni „Agjenda e gjelbër për Ballkanin Perëndimor: Kornizë zbatimi për rajon të qëndrueshëm dhe neutral klimatik”

16:45 – 17:45

Sesioni „Projekti evropian i paqes në Ballkanin Perëndimor“

18:00 – 20:00

Sesioni i hapjes zyrtare të nivelit të lartë
“What after the War in Ukraine?”

20:30-22:30

Darkë zyrtare – organizuar nga SH. T. Stevo Pendarovski

20:30-22:30

Darkë zyrtare – organizuar nga SH. T. Stevo Pendarovski

E premte, 17 qershor 2022

E premte, 17 qershor 2022

07:30-08:45

Mëngjes pune -BP6 dhe të Dërguarit special për BP (SHBA, MB, Germanija, Austria dhe BE)

07:30-08:45

Mëngjes pune -BP6 dhe të Dërguarit special për BP (SHBA, MB, Germanija, Austria dhe BE)

HOTEL INEX OLGICA

09:30-11:00

Sesioni “65 vjet pas Traktit të Romës: A është Evropa plotësisht e rindërtuar dhe e integruar ekonomikisht?”

Read more

11:30 – 13:00

Sesioni „Ndërtojmë së bashku siguri të qëndrueshme evropiane”

Read more

HOTEL INEX OLGICA

09:30-11:00

Sesioni “65 vjet pas Traktit të Romës: A është Evropa plotësisht e rindërtuar dhe e integruar ekonomikisht?”

11:30 – 13:00

Sesioni „Ndërtojmë së bashku siguri të qëndrueshme evropiane”

13:00-14:30

Drekë joformale

13:00-14:30

Drekë joformale

HOTEL INEX OLGICA

14:30-15:30

Sesioni “Ballkani Perëndimor- Manovrimi në kohëra turbulente”

Read more

HOTEL INEX OLGICA

14:30-15:30

Sesioni “Ballkani Perëndimor- Manovrimi në kohëra turbulente”

HOTEL INEX OLGICA

15:30-16:00

Pres konferencë e MPJ Osmani

HOTEL INEX OLGICA

15:30-16:00

Pres konferencë e MPJ Osmani

HOTEL INEX OLGICA

16:00 – 17:30

Panel diskutimi “ Samiti i Demokracisë: Rëndësia e grave në qeverisje”

Read more

18:00 – 20:00

Panel diskutimi “Gjenerata e ardhshme e Ballkanit Perëndimor”
Në bashkëpunim me Zyrën Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO)

Read more

HOTEL INEX OLGICA

16:00 – 17:30

Panel diskutimi “ Samiti i Demokracisë: Rëndësia e grave në qeverisje”

18:00 – 20:00

Panel diskutimi “Gjenerata e ardhshme e Ballkanit Perëndimor”
Në bashkëpunim me Zyrën Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO)

20:30-22:00

Darkë joformale

20:30-22:00

Darkë joformale

E shtunë, 18 qershor 2022

E shtunë, 18 qershor 2022

Shkuarja e mysafirëve

Shkuarja e mysafirëve