PJESËMARRËS NGA REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

NËN PATRONAZHIN
NIKOQIR
Dimitar Kovacevski
Кryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bujar Osmani
Ministër i Punëve të Jashtme
NËN PATRONAZHIN
Dimitar Kovacevski
Кryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
NIKOQIR
Bujar Osmani
Ministër i Punëve të Jashtme
Stevo Pendarovski
President i Republikës së Veriut të Maqedonisë
Talat Xhaferi
Кryetar Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Artan Grubi
Zëvendëskryeministër i parë dhe Ministër për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive
Bojan Marichikj
Zëvendëskryetar i Qeverisë për Çështje Evropiane
Slavica Grkovska
Zëvendëskryetare e Qeverisë e ngarkuar për Politikat e Qeverisjes së Mirë
Fatmir Bytyqi
Zëvendëskryetar i Qeverisë për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investime
Oliver Spasovski
Ministër i Punëve të Brendshme
Fatmir Besimi
Ministër i Financave
Krenar Lloga
Minister of Justice 
Azir Aliu
Azir Aliu
Fatmire Isaki
Deputy Minister of Foreign Affairs

Viktorija Avramovska Madikj
Deputy Minister of Justice


Hristina Odzaklieska
Deputy Minister of Environment and physical planning


Filip Tosevski
State Secretary in the Ministry of Foreign Affairs 
Toni Popovski
Former Minister of Environment and Spatial Planning
Anita Angelovska Bezhoska
Governor of the National Bank of the Republic of North Macedonia
Drita Abdiu-Halili
State Secretary & Deputy Chief Negotiator with the European Union – Secretariat for European Affairs – North Macedonia.
Branko Azeski
President of the Economic Chamber of Republic of North Macedonia
Izet Zeqiri
Rector of “Mother Teresa” University in Skopje
Marjan Gjurovski
Associate Professor at the Faculty of Security-Skopje at the Faculty of Security-Skopje, St. Kliment Ohridski University
Marko Trosanovski
President of the Institute for Democracy Societas Civilis – Skopje
Selvije Mustafi
President of Romano Avazi
Ardita Abazi Imeri
Program coordinator of the Institute for European Politics
Mileva Gjurovska
President of the European Movement in the Republic of North Macedonia
Uranija Pirovska
Executive Director, Helsinki Committee for Human Rights
Dimitar Nikolovski
Executive Director of the Center for European Strategies EUROTINK
Samet Shabani
Chief Executive Officer of Horizon Civitas
Ilina Mangova
Program Director at IRI
Aleksandar Krzalovski
Executive Director at the Macedonian Center for International Cooperation
Katerina Kolozova
Executive Director of ISSH Skopje
Ismet Ramadani
President of the Euro-Atlantic Council of Macedonia
Andi Aranitasi
Head of North Macedonia, EBRD
Zorana Antovska
Program Assistant at Refugee Law and Migration Centre at Faculty of Law “Iustinianus Primus
Ivana Stojchevska
Center For Intercultural Dialogue