“BALLKANI PERËNDIMOR: PJESA QË MUNGON PËR TË QENË EVROPA E PLOTË”

1 korrik 2021 (e enjte)

“BALLKANI PERËNDIMOR: PJESA QË MUNGON PËR TË QENË EVROPA E PLOTË”

1 korrik 2021 (e enjte)

Metropol Lake Resort

QENDRA E MEDIAS

12:00-12:30

Brifing i z. Bujar Osmani

Metropol Lake Resort

QENDRA E MEDIAS

12:00-12:30

Brifing i z. Bujar Osmani

Metropol Lake Resort

SALLA LABINO

09:00-12:00

Sesioni ekonomik dhe i biznesit
“Rrugës drejt një rajoni më të ndërlidhur dhe më të integruar –Për çfarë bëhet fjalë? Si të arrihet deri aty?

Më shumë

14:00 – 17:00

Sesioni i Ministrave të punëve të jashtme “Ndërtimi i besimit përmes dialogut”

Më shumë

Metropol Lake Resort

SALLA LABINO

09:00-12:00

Sesioni ekonomik dhe i biznesit
“Rrugës drejt një rajoni më të ndërlidhur dhe më të integruar –Për çfarë bëhet fjalë? Si të arrihet deri aty?

14:00 – 17:00

Sesioni i Ministrave të punëve të jashtme “Ndërtimi i besimit përmes dialogut”

Metropol Lake Resort

SALLA BILJANA

09:00 – 10:30

Sesioni i shoqërisë civile dhe i mediave “Shoqëria civile dhe mediet në proceset e integrimit rajonal dhe evropian.”

Më shumë

10:45 – 12:15

Diskutim në grup
“Rruga për në BE: Çfarë të prisni kur jeni në pritje”

Më shumë

15:00 – 16:30

Panel: “Marrëveshja kornizë e Ohrit – 20 vjet më vonë”

Më shumë

Metropol Lake Resort

SALLA BILJANA

09:00 – 10:30

Sesioni i shoqërisë civile dhe i mediave “Shoqëria civile dhe mediet në proceset e integrimit rajonal dhe evropian.”

Më shumë

10:45 – 12:15

Diskutim në grup
“Rruga për në BE: Çfarë të prisni kur jeni në pritje”

Më shumë

15:00 – 16:30

Panel: “Marrëveshja kornizë e Ohrit – 20 vjet më vonë”

Më shumë

Metropol Lake Resort

SALLA E SAMOILIT

09:30 – 11:30

Paneli “Gratë, Paqja dhe Siguria – një këndvështrim nga Ballkani Perëndimor”

Më shumë

Metropol Lake Resort

SALLA E SAMOILIT

09:30 – 11:30

Paneli “Gratë, Paqja dhe Siguria – një këndvështrim nga Ballkani Perëndimor”

Metropol Lake Resort

TARRACA GARDEN

18:30-20:30

Hapje zyrtare e Konferencës
“Rruga për në Prespë”

Më shumë

Metropol Lake Resort

TARRACA GARDEN

18:30-20:30

Hapje zyrtare e Konferencës
“Rruga për në Prespë”

Më shumë

20:40-21:10

Pritje për mirëseardhje dhe prezantimi i :
• 30 vjet pavarësi-njohje speciale
• 2021 Çmime të Partnerëve të Dalluar PFD

20:40-21:10

Pritje për mirëseardhje dhe prezantimi i :
• 30 vjet pavarësi-njohje speciale
• 2021 Çmime të Partnerëve të Dalluar PFD

2 korrik 2021 (e premte)

2 korrik 2021 (e premte)

Metropol Lake Resort

QENDRA E MEDIAS

13:30-14:00

PRES KONFERENCË

Metropol Lake Resort

QENDRA E MEDIAS

13:30-14:00

PRES KONFERENCË

Metropol Lake Resort

SALLA LLABINO

08:30-10:00

Paneli
“Çfarë mund të bëjmë për BE-në? Kontributi i Ballkanit Perëndimor në Konferencën për të ardhmen e Evropës-Zëra nga rajoni”

Më shumë

10:30-13:30

Sesioni plenar në nivel të lartë “Rivendosje e sinergjisë ndërmjet BE-së dhe SH.B.A.-ve ndaj Ballkanit Perëndimor”

Më shumë

Metropol Lake Resort

SALLA LLABINO

08:30-10:00

Paneli
“Çfarë mund të bëjmë për BE-në? Kontributi i Ballkanit Perëndimor në Konferencën për të ardhmen e Evropës-Zëra nga rajoni”

Më shumë

10:30-13:30

Sesioni plenar në nivel të lartë “Rivendosje e sinergjisë ndërmjet BE-së dhe SH.B.A.-ve ndaj Ballkanit Perëndimor”

Metropol Lake Resort

SALLA SAMOIL

09:30-10:30

Paneli
“Në kërkim të faktorëve për ndryshim: Leksionet nga kontestet afatgjata në Evropën Juglindore”

Më shumë

Metropol Lake Resort

SALLA SAMOIL

09:30-10:30

Paneli
“Në kërkim të faktorëve për ndryshim: Leksionet nga kontestet afatgjata në Evropën Juglindore”

Më shumë

“ZËRA BURIMOR TË TË RINJVE PËR AFRIMIN E RAJONIT”

30 qershor 2021 (e mërkurë)

“ZËRA BURIMOR TË TË RINJVE PËR AFRIMIN E RAJONIT”

30 qershor 2021 (e mërkurë)

Lakeview Hotel and Resort

19:30-21:00

Pritje përshëndetëse e organizuar nga Z. Zhivko Gosharevski,
Prefekti i Resnjës

Lakeview Hotel and Resort

19:30-21:00

Pritje përshëndetëse e organizuar nga Z. Zhivko Gosharevski,
Prefekti i Resnjës

1 korrik 2021 (e enjte)

1 korrik 2021 (e enjte)

Lakeview Hotel and Resort

09:00-10:15

Hapja zyrtare e Forumit rinor “Zëra burimor të të rinjve për afrimin e rajonit”

Më shumë

10:30-13:00

Paneli I “Vizioni i të rinjve për të ardhmen e rajonit të Evropës Juglindore”

Më shumë

14:00-15:30

Paneli II“Rajoni im – shtëpia ime”

Më shumë

16:00-17.30

Paneli III “Gjeneratat në dialog – mekanizmat për ndërtimin e kulturës së bashkëpunimit rinor për shoqëritë demokratike dhe ekonomikisht progressive dhe rezistente në kohën e pas pandemisë me Kovid-19”

Më shumë

17:30-19:00

Paneli përmbyllës

Më shumë

Lakeview Hotel and Resort

09:00-10:15

Hapja zyrtare e Forumit rinor “Zëra burimor të të rinjve për afrimin e rajonit”

Më shumë

10:30-13:00

Paneli I “Vizioni i të rinjve për të ardhmen e rajonit të Evropës Juglindore”

Më shumë

14:00-15:30

Paneli II“Rajoni im – shtëpia ime”

Më shumë

16:00-17.30

Paneli III “Gjeneratat në dialog – mekanizmat për ndërtimin e kulturës së bashkëpunimit rinor për shoqëritë demokratike dhe ekonomikisht progressive dhe rezistente në kohën e pas pandemisë me Kovid-19”

Më shumë

17:30-19:00

Paneli përmbyllës

Më shumë

Tryezë e rrumbullakët për vetëqeverisjen lokale

“Perspektivat e bashkëpunimit ndërkufitar duke marrë parasysh projektin BE për Prespën”

Tryezë e rrumbullakët për vetëqeverisjen lokale

“Perspektivat e bashkëpunimit ndërkufitar duke marrë parasysh projektin BE për Prespën”

Lakeview Hotel and Resort

11:00-13:00

Tryezë e rrumbullakët për vetëqeverisjen lokale “Perspektivat e bashkëpunimit ndërkufitar duke marrë parasysh projektin BE për Prespën”

Më shumë

Lakeview Hotel and Resort

11:00-13:00

Tryezë e rrumbullakët për vetëqeverisjen lokale “Perspektivat e bashkëpunimit ndërkufitar duke marrë parasysh projektin BE për Prespën”

Më shumë

2 korrik 2021 (e premte)

2 korrik 2021 (e premte)

Nisja e pjesëmarrësve të seancave të rinisë dhe vetëqeverisjes lokale në Ohër dhe prezantimi i përfundimit/rekomandimeve në seancën plenare përmbyllëse.

Nisja e pjesëmarrësve të seancave të rinisë dhe vetëqeverisjes lokale në Ohër dhe prezantimi i përfundimit/rekomandimeve në seancën plenare përmbyllëse.