25 MAJ | PROGRAMI

11.00 Fjalim hyrës:

Sh.T. z. Bujar Osmani, Ministër i Punëve të Jashtme i Republikës së Maqedonisë së Veriut

11.15 – 12.15 Fjalime:( (nga 5 min. për çdo folës)

 • z. Peter Grk, Sekretar i Përgjithshëm i Forumit Strategjik të Bledit dhe Ballkanit Perëndimor, Lubjanë
 • Marija Simeonova, Koordinatore e Programit për Evropën më të gjerë dhe Zyrës së Sofjes së Këshillit Evropian për Marrëdhënie të Jashtme, Sofje
 • z. Aridan Hackaj, Drejtor, Forumi i Tiranës i Ndërlidhshmërisë, Tiranë
 • znj. Milena Llazareviqć, Drejtore e programit, Qendra për politikë evropiane, Beograd
 • znj. Jellena Xhankiq, Instituti i Universiteti Evropian, Firencë
 • z. Demush Shasha, Drejtor ekzekutiv, Instituti për Politika Evropiane, Prishtinë
 • z. Edvard P. Xhosef, , Bashkëpunëtor i lartë dhe ligjërues i asocuar në Shkollën për studime të avancuara ndërkombëtare “Xhons Hopkins” Uashington

Moderator:

 • z. Andreja Stojkovski, Istituti i Prespës – Shkup

12.15 – 12.30 Kafe Pauza

12.30 – 13.15 Diskutime dhe konkluzione:

 • z. Peter Grk, Sekretar i Përgjithshëm i Forumit Strategjik të Bledit dhe Ballkanit Perëndimor, Lubjanë
 • znj. Marija Simeonova, Koordinatore e Programit për Evropën më të gjerë dhe Zyrës së Sofjes së Këshillit Evropian për Marrëdhënie të Jashtme, Sofje
 • z. Aridan Hackaj, Drejtor, Forumi i Tiranës i Ndërlidhshmërisë, Tiranë
 • znj. Milena Llazareviqć, Drejtore e programit, Qendra për politikë evropiane, Beograd
 • znj. Jellena Xhankiq, Instituti i Universiteti Evropian, Firencë
 • z. Demush Shasha, Drejtor ekzekutiv, Instituti për Politika Evropiane, Prishtinë
 • z. Edvard P. Xhosef, Bashkëpunëtor i lartë dhe ligjërues i asocuar në Shkollën për studime të avancuara ndërkombëtare “Xhons Hopkins” Uashington

Moderator:

 • z. Andreja Stojkovski, Instituti i Prespës -Shkup

13.30 Pritja

Vendi: Klubi i Deputetëve Shkup