1 korrik 2021 (e enjte)

1 korrik 2021 (e enjte)

09:30-10:00
Brifing për mediet nga nikoqiri i FPD-së, SH.T. z. Bujar Osmani, Ministër i Punëve të Jashtme i Republikës së Maqedonisë së Veriut

09:30-12:30
Sesioni ekonomik dhe i biznesit “Rrugës drejt një rajoni më të ndërlidhur dhe më të integruar? Për çfarë bëhet fjalë? Si të arrihet deri aty?”

Në këtë sesion do të bisedohet për:

 • Sfidat e reja dhe zgjidhjet për nxitjen e bashkëpunimit rajonal ekonomik dhe rimëkëmbjen ekonomike në epokën post-pandemike: Identifikimin e rreziqeve kryesore që reflektohen mbi ekonomitë e shteteve; a munden fondet ekzistuese rajonale të mbështesin rimëkëmbjen ekonomike dhe sektorin afarist, p.sh. ta promovojnë transferimin e operacioneve të biznesit në vendet e afërta?)
 • Atë se si të zbatohet Plani Aksionar për treg të përbashkët rajonal (të strukturuar rreth lëvizjes së lirë të njerëzve, kapitalit, mallrave dhe shërbimeve)
 • Shkëmbimin e përvojave më të mira për bashkëpunim dhe lidhje ndërkufitare
 • Rolin e diasporës në zhvillimin ekonomik rajonal, nacional dhe lokal
 • Inkurajimin e inovacioneve të qëndrueshme përmes strategjive për specializim adekuat

09:30-10:30
Sesioni i shoqërisë civile dhe i mediave “Shoqëria civile dhe mediet në proceset e integrimit rajonal dhe evropian.”

Në këtë sesion do të bisedohet për:

 • Atë se sa është i sinqertë partneriteti ndërmjet qeverive dhe shoqërisë civile?
 • Rolin e medieve në luftën e përbashkët kundër paragjykimeve, stereotipave dhe lajmeve të rrejshme si ilaçi më i mirë për afrimin e qytetarëve nga anët e ndryshme të kufijve
 • Atë se a mund të zhvillojmë mekanizma dhe stimuj për të forcuar dhe intensifikuar bashkëpunimin rajonal ndërmjet organizatave të shoqërisë civile, të të rinjve, komunitetit akademik, punonjësve të medieve, të kulturës, sportit etj?

09:30-10:00
Brifing për mediet nga nikoqiri i FPD-së, SH.T. z. Bujar Osmani, Ministër i Punëve të Jashtme i Republikës së Maqedonisë së Veriut

09:30-12:30
Sesioni ekonomik dhe i biznesit “Rrugës drejt një rajoni më të ndërlidhur dhe më të integruar? Për çfarë bëhet fjalë? Si të arrihet deri aty?”

Në këtë sesion do të bisedohet për:

 • Sfidat e reja dhe zgjidhjet për nxitjen e bashkëpunimit rajonal ekonomik dhe rimëkëmbjen ekonomike në epokën post-pandemike: Identifikimin e rreziqeve kryesore që reflektohen mbi ekonomitë e shteteve; a munden fondet ekzistuese rajonale të mbështesin rimëkëmbjen ekonomike dhe sektorin afarist, p.sh. ta promovojnë transferimin e operacioneve të biznesit në vendet e afërta?)
 • Atë se si të zbatohet Plani Aksionar për treg të përbashkët rajonal (të strukturuar rreth lëvizjes së lirë të njerëzve, kapitalit, mallrave dhe shërbimeve)
 • Shkëmbimin e përvojave më të mira për bashkëpunim dhe lidhje ndërkufitare
 • Rolin e diasporës në zhvillimin ekonomik rajonal, nacional dhe lokal
 • Inkurajimin e inovacioneve të qëndrueshme përmes strategjive për specializim adekuat

09:30-10:30
Sesioni i shoqërisë civile dhe i mediave “Shoqëria civile dhe mediet në proceset e integrimit rajonal dhe evropian.”

Në këtë sesion do të bisedohet për:

 • Atë se sa është i sinqertë partneriteti ndërmjet qeverive dhe shoqërisë civile?
 • Rolin e medieve në luftën e përbashkët kundër paragjykimeve, stereotipave dhe lajmeve të rrejshme si ilaçi më i mirë për afrimin e qytetarëve nga anët e ndryshme të kufijve
 • Atë se a mund të zhvillojmë mekanizma dhe stimuj për të forcuar dhe intensifikuar bashkëpunimin rajonal ndërmjet organizatave të shoqërisë civile, të të rinjve, komunitetit akademik, punonjësve të medieve, të kulturës, sportit etj?

10:45-12:15
Diskutim në grup “Rruga për në BE: Çfarë të prisni kur jeni në pritje?”

Në këtë sesion do të bisedohet për:

 •  Pse gratë në Ballkanin Perëndimor mbeten të nënpërfaqësuara në proceset e vendimmarrjes në të gjitha sferat e jetës? Si ta forcojmë më tej pjesëmarrjen e tyre në platformat e nivelit të lartë të vendimmarrjes, me fokus specifik në avancimin e Agjendës së GPS-së përmes dialogut të zgjeruar, respektit të ndërsjellë dhe bashkëpunimit efektiv rajonal?
 • Si të sigurojmë barazi gjinore, drejtësi dhe paritet përmes avancimit të Agjendës GPS në Ballkanin Perëndimor?
 • Si t’i shfrytëzojmë më së miri praktikat dhe mësimet më të mira të nxjerra në Ballkanin Perëndimor për ta avancuar Agjendën GPS? Cilat janë hapat e ardhshëm?

09:30-10:30
“Avancimi i agjendës së grave, paqes dhe sigurisë në Ballkanin Perëndimor”

Në këtë sesion do të bisedohet për:

 •  Pse gratë në Ballkanin Perëndimor mbeten të nënpërfaqësuara në proceset e vendimmarrjes në të gjitha sferat e jetës? Si ta forcojmë më tej pjesëmarrjen e tyre në platformat e nivelit të lartë të vendimmarrjes, me fokus specifik në avancimin e Agjendës së GPS-së përmes dialogut të zgjeruar, respektit të ndërsjellë dhe bashkëpunimit efektiv rajonal?
 • Si të sigurojmë barazi gjinore, drejtësi dhe paritet përmes avancimit të Agjendës GPS në Ballkanin Perëndimor?
 • Si t’i shfrytëzojmë më së miri praktikat dhe mësimet më të mira të nxjerra në Ballkanin Perëndimor për ta avancuar Agjendën GPS? Cilat janë hapat e ardhshëm?

12:30-13:00
Me rastin e 30 vjetorit të pavarësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndarja e çmimeve për 30 shtetas të huaj si mirënjohje për ndihmën dhe mbështetjen e tyre në përmbushjen e perspektivës Euro-Atlantike, si dhe forcimin e kohezionit multietnik, multikulturor dhe multikulturor të vendit dhe shoqërisë sonë

10:45-12:15
Diskutim në grup “Rruga për në BE: Çfarë të prisni kur jeni në pritje?”

Në këtë sesion do të bisedohet për:

 •  Pse gratë në Ballkanin Perëndimor mbeten të nënpërfaqësuara në proceset e vendimmarrjes në të gjitha sferat e jetës? Si ta forcojmë më tej pjesëmarrjen e tyre në platformat e nivelit të lartë të vendimmarrjes, me fokus specifik në avancimin e Agjendës së GPS-së përmes dialogut të zgjeruar, respektit të ndërsjellë dhe bashkëpunimit efektiv rajonal?
 • Si të sigurojmë barazi gjinore, drejtësi dhe paritet përmes avancimit të Agjendës GPS në Ballkanin Perëndimor?
 • Si t’i shfrytëzojmë më së miri praktikat dhe mësimet më të mira të nxjerra në Ballkanin Perëndimor për ta avancuar Agjendën GPS? Cilat janë hapat e ardhshëm?

09:30-10:30
“Avancimi i agjendës së grave, paqes dhe sigurisë në Ballkanin Perëndimor”

Në këtë sesion do të bisedohet për:

 •  Pse gratë në Ballkanin Perëndimor mbeten të nënpërfaqësuara në proceset e vendimmarrjes në të gjitha sferat e jetës? Si ta forcojmë më tej pjesëmarrjen e tyre në platformat e nivelit të lartë të vendimmarrjes, me fokus specifik në avancimin e Agjendës së GPS-së përmes dialogut të zgjeruar, respektit të ndërsjellë dhe bashkëpunimit efektiv rajonal?
 • Si të sigurojmë barazi gjinore, drejtësi dhe paritet përmes avancimit të Agjendës GPS në Ballkanin Perëndimor?
 • Si t’i shfrytëzojmë më së miri praktikat dhe mësimet më të mira të nxjerra në Ballkanin Perëndimor për ta avancuar Agjendën GPS? Cilat janë hapat e ardhshëm?

12:30-13:00
Me rastin e 30 vjetorit të pavarësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndarja e çmimeve për 30 shtetas të huaj si mirënjohje për ndihmën dhe mbështetjen e tyre në përmbushjen e perspektivës Euro-Atlantike, si dhe forcimin e kohezionit multietnik, multikulturor dhe multikulturor të vendit dhe shoqërisë sonë

14:00-17:00
Sesioni i Ministrave të Punëve të Jashtme “Ndërtimi i besimit përmes dialogut”

Në këtë sesion do të bisedohet për:

 • Artin e diplomacisë: Mënyrat dhe mjetet për arritjen e zgjidhjeve të qëndrueshme përmes ndërtimit të besimit dhe respektit të ndërsjellë, tejkalimin e çështjeve të hapura rajonale dhe afrimin drejt anëtarësimit të barabartë në BE
 • Përvojat, arritjet, sfidat dhe idetë për proceset e negocimit, lidhjen dhe zbatimin e marrëveshjeve bilaterale dhe rajonale
 • Kapërcimin e hendekut midis vullnetit politik të shprehur të qeverive për bashkëpunim të vërtetë rajonal dhe marrëdhënie të mira fqinjësore dhe situatës reale në terren?

17:15-17:30
Nënshkrimi i Deklaratës së përbashkët për themelimin e Zyrës për Bashkëpunim Bilateral Rinor midis Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë (duhet të konfirmohet)

19:00-21:00
Hapja zyrtare e Konferencës – “Rruga drejt Prespës”

Në këtë sesion do të bisedohet për:

 • Atë se sa është i njohur dhe i përhapur tregimi i suksesit të Maqedonisë së Veriut në publikun më të gjerë?
 • Atë se a e kanë ndryshuar perceptimin Marrëveshja Kornizë e Ohrit dhe Marrëveshjet me Bullgarinë dhe Greqinë për Maqedoninë e Veriut dhe, përgjithësisht për rajonin dhe në çfarë mase?
 • Ballafaqimi me sfidat në zbatimin e tri marrëveshjeve të Maqedonisë së Veriut

14:00-17:00
Sesioni i Ministrave të Punëve të Jashtme “Ndërtimi i besimit përmes dialogut”

Në këtë sesion do të bisedohet për:

 • Artin e diplomacisë: Mënyrat dhe mjetet për arritjen e zgjidhjeve të qëndrueshme përmes ndërtimit të besimit dhe respektit të ndërsjellë, tejkalimin e çështjeve të hapura rajonale dhe afrimin drejt anëtarësimit të barabartë në BE
 • Përvojat, arritjet, sfidat dhe idetë për proceset e negocimit, lidhjen dhe zbatimin e marrëveshjeve bilaterale dhe rajonale
 • Kapërcimin e hendekut midis vullnetit politik të shprehur të qeverive për bashkëpunim të vërtetë rajonal dhe marrëdhënie të mira fqinjësore dhe situatës reale në terren?

17:15-17:30
Nënshkrimi i Deklaratës së përbashkët për themelimin e Zyrës për Bashkëpunim Bilateral Rinor midis Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë (duhet të konfirmohet)

19:00-21:00
Hapja zyrtare e Konferencës – “Rruga drejt Prespës”

Në këtë sesion do të bisedohet për:

 • Atë se sa është i njohur dhe i përhapur tregimi i suksesit të Maqedonisë së Veriut në publikun më të gjerë?
 • Atë se a e kanë ndryshuar perceptimin Marrëveshja Kornizë e Ohrit dhe Marrëveshjet me Bullgarinë dhe Greqinë për Maqedoninë e Veriut dhe, përgjithësisht për rajonin dhe në çfarë mase?
 • Ballafaqimi me sfidat në zbatimin e tri marrëveshjeve të Maqedonisë së Veriut

21:00-21:30
Pritja për mirëseardhje

21:00-21:30
Pritja për mirëseardhje

2 korrik 2021 (e premte)

2 korrik 2021 (e premte)

10:30-13:30
Sesioni plenar në nivel të lartë “Rivendosje e sinergjisë ndërmjet BE-së dhe SH.B.A.-ve ndaj Ballkanit Perëndimor”

12:00-13:30
Vazhdimi i Sesionit plenar në nivel të lartë “Rivendosje e sinergjisë ndërmjet BE-së dhe SH.B. A.-ve ndaj Ballkanit Perëndimor”

Në këtë sesion do të bisedohet për:

 • Partneritetin e përtërirë transatlantik: garantues të sigurisë dhe stabilitetit europian dhe rajonal
 • Ruajtjen dhe ringjalljen e perspektivës europiane të rajonit
 • Sukseset dhe sfidat në Ballkanin Perëndimor
 • Punën e përbashkët drejt orientimit të së ardhmes sonë

08:30-09:30
Ngjarje anësore: Çfarë mund të bëjmë për BE-në? Kontributi i Ballkanit Perëndimor në Konferencën për të Ardhmen e Evropës – CoFoE – Zëra nga rajoni

Në këtë sesion do të bisedohet për:

 • Sa janë të interesuar qytetarët dhe institucionet e Ballkanit Perëndimor dhe e ndjekin debatin për të ardhmen e Evropës?
 • Si anëtare të ardhshme të Bashkimit Evropian, cili mund të jetë kontributi i tyre në formësimin e politikave dhe ambicieve të ardhshme të Bashkimit, përmirësimin në qëndrueshmërinë dhe aftësinë e tij për veprim, p.sh. në diversifikimin e zinxhirëve të furnizimit, gjelbërimin e ekonomive të Ballkanit Perëndimor, etj?
 • A është e gatshme Konferenca për të ardhmen e Evropës të dëgjojë dhe marrë parasysh pritjet e Ballkanit Perëndimor nga familja në të cilën duan të bashkohen?

10:30-13:30
Sesioni plenar në nivel të lartë “Rivendosje e sinergjisë ndërmjet BE-së dhe SH.B.A.-ve ndaj Ballkanit Perëndimor”

12:00-13:30
Vazhdimi i Sesionit plenar në nivel të lartë “Rivendosje e sinergjisë ndërmjet BE-së dhe SH.B. A.-ve ndaj Ballkanit Perëndimor”

Në këtë sesion do të bisedohet për:

 • Partneritetin e përtërirë transatlantik: garantues të sigurisë dhe stabilitetit europian dhe rajonal
 • Ruajtjen dhe ringjalljen e perspektivës europiane të rajonit
 • Sukseset dhe sfidat në Ballkanin Perëndimor
 • Punën e përbashkët drejt orientimit të së ardhmes sonë

08:30-09:30
Ngjarje anësore: Çfarë mund të bëjmë për BE-në? Kontributi i Ballkanit Perëndimor në Konferencën për të Ardhmen e Evropës – CoFoE – Zëra nga rajoni

Në këtë sesion do të bisedohet për:

 • Sa janë të interesuar qytetarët dhe institucionet e Ballkanit Perëndimor dhe e ndjekin debatin për të ardhmen e Evropës?
 • Si anëtare të ardhshme të Bashkimit Evropian, cili mund të jetë kontributi i tyre në formësimin e politikave dhe ambicieve të ardhshme të Bashkimit, përmirësimin në qëndrueshmërinë dhe aftësinë e tij për veprim, p.sh. në diversifikimin e zinxhirëve të furnizimit, gjelbërimin e ekonomive të Ballkanit Perëndimor, etj?
 • A është e gatshme Konferenca për të ardhmen e Evropës të dëgjojë dhe marrë parasysh pritjet e Ballkanit Perëndimor nga familja në të cilën duan të bashkohen?

09:30-10:30
“Në kërkim të faktorëve për ndryshim: Leksionet nga kontestet afatgjata në Evropën Juglindore”

Në këtë sesion do të bisedohet për:

 • Cilët janë faktorët që ndikojnë në liderë të caktuar në rajon për të ndjekur udhëzimet jo të popullarizuara për pajtimin dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve: një udhëheqje e guximshme dhe transformuese që është e gatshme të përballet me opinionin publik dhe të arrijë kompromise jo të popullarizuara ose mungesa e tij?
 • Si të merremi me pikëpamjet e opinionit publik dhe shoqërisë më të gjerë që shpesh janë pengesa kryesore për kompromiset e vështira në politikë?
 • Cilat janë drejtuesit e mundshëm që mund të inkurajojnë ndryshime pozitive në rajon?

13:30-14:00
Konferencë për shtyp

15:00-16:00
Sesioni plenar përmbyllës

Vërejtjet përfundimtare – Ekselenca e tij Z.Bujar Osmani, Ministër i Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë së Veriut

09:30-10:30
“Në kërkim të faktorëve për ndryshim: Leksionet nga kontestet afatgjata në Evropën Juglindore”

Në këtë sesion do të bisedohet për:

 • Cilët janë faktorët që ndikojnë në liderë të caktuar në rajon për të ndjekur udhëzimet jo të popullarizuara për pajtimin dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve: një udhëheqje e guximshme dhe transformuese që është e gatshme të përballet me opinionin publik dhe të arrijë kompromise jo të popullarizuara ose mungesa e tij?
 • Si të merremi me pikëpamjet e opinionit publik dhe shoqërisë më të gjerë që shpesh janë pengesa kryesore për kompromiset e vështira në politikë?
 • Cilat janë drejtuesit e mundshëm që mund të inkurajojnë ndryshime pozitive në rajon?

13:30-14:00
Konferencë për shtyp

15:00-16:00
Sesioni plenar përmbyllës

Vërejtjet përfundimtare – Ekselenca e tij Z.Bujar Osmani, Ministër i Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë së Veriut

30 qershor 2021 (e mërkurë)

30 qershor 2021 (e mërkurë)

19:30-21:00
Pritja për mirëseardhje e organizuar nga z. Zhivko Gosharevski, kryetar i komunës së Resnjës

19:30-21:00
Pritja për mirëseardhje e organizuar nga z. Zhivko Gosharevski, kryetar i komunës së Resnjës

1 korrik 2021 (e enjte)

1 korrik 2021 (e enjte)

09:30–19:00
Sesioni rinor “Zëra burimorë të të rinjëve për afrimin e rajonit”

11:30-13:30
Paneli rinor I “Vizioni i të rinjve për të ardhmen e rajonit të Europës Juglindore”

Në këtë Panel do të bisedohet për:

 • Tri marrëveshjet e Republikës së Maqedonisë së Veriut: Cili është roli i të rinjve në zbatimin e marrëveshjeve dhe adresimin e vlerës së tyre të dhënë për zgjidhjen e mundshme të çështjeve të tjera të hapura bilaterale dhe rajonale?
 • “Të qëndroj apo të largohem? Si të ballafaqohemi me trendet rajonale të migrimit të të rinjve dhe largimin gjithnjë e më të madh të trurit?”
 • Çfarë do të mund të bënin të rinjtë që agjenda për integrim në BE të lëvizë?

15:00-16:30
Paneli rinor II “Rajoni im – shtëpia ime”

Pas fjalimeve hyrëse, pjesëmarrësit në Panel do të ndahen në tre Grupe punuese qëllimi i së cilës është përgatitja e tekstit të Memorandumit të bashkëpunimit për ballafaqim me largimin e trurit dhe me sfida të tjera kyçe të të rinjve në rajon dhe e Planit aksionar për zbatimin e tij.

09:30–19:00
Sesioni rinor “Zëra burimorë të të rinjëve për afrimin e rajonit”

11:30-13:30
Paneli rinor I “Vizioni i të rinjve për të ardhmen e rajonit të Europës Juglindore”

Në këtë Panel do të bisedohet për:

 • Tri marrëveshjet e Republikës së Maqedonisë së Veriut: Cili është roli i të rinjve në zbatimin e marrëveshjeve dhe adresimin e vlerës së tyre të dhënë për zgjidhjen e mundshme të çështjeve të tjera të hapura bilaterale dhe rajonale?
 • “Të qëndroj apo të largohem? Si të ballafaqohemi me trendet rajonale të migrimit të të rinjve dhe largimin gjithnjë e më të madh të trurit?”
 • Çfarë do të mund të bënin të rinjtë që agjenda për integrim në BE të lëvizë?

15:00-16:30
Paneli rinor II “Rajoni im – shtëpia ime”

Pas fjalimeve hyrëse, pjesëmarrësit në Panel do të ndahen në tre Grupe punuese qëllimi i së cilës është përgatitja e tekstit të Memorandumit të bashkëpunimit për ballafaqim me largimin e trurit dhe me sfida të tjera kyçe të të rinjve në rajon dhe e Planit aksionar për zbatimin e tij.

17:00-18.00
Paneli rinor III “Gjeneratat në dialog – mekanizmat për ndërtimin e kulturës së bashkëpunimit rinor për shoqëritë demokratike dhe ekonomikisht progresive dhe rezistente në kohën e pas pandemisë me Kovid-19”

Në këtë Panel do të bisedohet për:

 • Zërin dhe rolin e të rinjve në krijimin dhe zbatimin e politikave kombëtare ndërsektoriale
 • Krijimin e aktiviteteve të qëndrueshme rinore për ndërtimin e një bashkëpunimi afatgjatë

18:00-19:00
Debat i hapur dhe prezantim i konkluzioneve/rekomandimeve të Forumit rinor

11:00-13:00
Masë e rrumbullakët për vetëqeverisjen lokale “Perspektivat e bashkëpunimit ndërkufitar duke marrë parasysh projektin BE për Prespën” (paralelisht me sesionin e të rinjve)

Në tryezën e rrumbullakët do të bisedohet për:

 • Perspektivat e bashkëpunimit lokal – të rinjtë, kultura, turizmi,sporti, ekonomia
 • Të ardhmen e Liqenit të Prespës – emërues i përbashkët për të tria komunat dhe pika e konvergjencës

17:00-18.00
Paneli rinor III “Gjeneratat në dialog – mekanizmat për ndërtimin e kulturës së bashkëpunimit rinor për shoqëritë demokratike dhe ekonomikisht progresive dhe rezistente në kohën e pas pandemisë me Kovid-19”

Në këtë Panel do të bisedohet për:

 • Zërin dhe rolin e të rinjve në krijimin dhe zbatimin e politikave kombëtare ndërsektoriale
 • Krijimin e aktiviteteve të qëndrueshme rinore për ndërtimin e një bashkëpunimi afatgjatë

18:00-19:00
Debat i hapur dhe prezantim i konkluzioneve/rekomandimeve të Forumit rinor

11:00-13:00
Masë e rrumbullakët për vetëqeverisjen lokale “Perspektivat e bashkëpunimit ndërkufitar duke marrë parasysh projektin BE për Prespën” (paralelisht me sesionin e të rinjve)

Në tryezën e rrumbullakët do të bisedohet për:

 • Perspektivat e bashkëpunimit lokal – të rinjtë, kultura, turizmi,sporti, ekonomia
 • Të ardhmen e Liqenit të Prespës – emërues i përbashkët për të tria komunat dhe pika e konvergjencës

02 korrik 2021 (e premte)

02 korrik 2021 (e premte)

Transferimi i pjesëmarrësve në Forumin rinor dhe tryezës së rrumbullakët të vetëqeverisjes lokale në Ohër dhe prezantimi i konkluzioneve/rekomandimeve të sesionit plenar përfundimtar të Konferencës.

 

Transferimi i pjesëmarrësve në Forumin rinor dhe tryezës së rrumbullakët të vetëqeverisjes lokale në Ohër dhe prezantimi i konkluzioneve/rekomandimeve të sesionit plenar përfundimtar të Konferencës.