ВИЗИ

Сите посетители на Република Северна Македонија мора да поседуваат важечки пасош. Проверете го делот за информации поврзани со визата пред пристигнувањето, на следните хиперлинкови:

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО КОВИД-19:

Конференцијата ќе се одржи следејќи ги мерките против Ковид-19, кои вклучуваат:

 • Задолжително носење маски за лице во сите затворени јавни простории, вклучително и во средствата за јавен превоз и личните возила;
 • Во јавност, како на отворено, така и во затворен простор, треба да се одржува безбедно физичко растојание од најмалку 1,5 m (распоредот на седење ќе се направи соодветно);
 • Средства за дезинфекција на рацете ќе бидат достапни на различни места во салите и хотелот назначени како места на одржување на настанот;
 • Секретаријатот и персоналот за ПФД ќе ги следат упатствата издадени од Министерството за здравство за обезбедување безбедна средина за сите учесници;
 • Капацитетите на салите се утврдени во согласност со прописите издадени од Министерството за здравство. Вратите на салите ќе се затвораат кога ќе се исполни дозволениот капацитет;

МЕСТА НА ОДРЖУВАЊЕ

 • Централниот настан во рамките на ПФД 2021 ќе се одржи во Охрид, на 1-2 јули 2021 год. во „Езерско одморалиште Метропол“, Охрид .
 • Настанот кој ќе се одржува напоредно со централниот во рамките на ПФД 2021, ќе се одржи во Отешево (Преспа) на 1 јули 2021 год. во „Хотел и одморалиште Лејквју“, Отешево.

ЦЕНТАР ЗА МЕДИУМИ

 • Медиумски центар ќе биде достапен за акредитирани претставници на медиумите во текот на целиот настан, при што ќе биде обезбедена целата неопходна техничка опрема во истиот (центарот ќе биде поставен во непосредна близина на главната конференциска сала).
 • Лицата кои дејствуваат како фотографи/видеографи ќе се сметаат за дел од делегациите, НЕ како дел од медиумите. Како такви, се очекува нивните имиња и податоци да бидат вклучени и наведени во обрасците за регистрација на нивните делегации.
 • Обрасците за акредитација на медиуми треба да се испратат на pfdpress@mfa.gov.mk, најдоцна до 25 јуни 2021 год.
 • Регистрираните претставници на медиумите можат да ги добијат своите акредитации во Центрите за медиуми, во „Езерско одморалиште Метропол“ – Охрид и „Хотел и одморалиште Лејквју“ – Отешево (Преспа).

ОБРАЗЕЦ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА МЕДИУМИ: Симнете го на следниов линк: MEDIA ACCR (МК)

СМЕСТУВАЊЕ

 • Постои изобилство од хотели и одморалишта на подрачјето на Охрид. Молиме погледнете го списокот на хотели сместени во близина на местото на одржување на централниот настан:

ХОТЕЛ АЛЕКСАНДРИЈА

www.hotelaleksandrija.com
Тел:   +389 46 258 860
е-маил: info@hotelaleksandrija.com

ХОТЕЛ И БАЊА ТИНО СВЕТИ СТЕФАН

www.hoteltino-svstefan.com
Тел:  +389  46 209 340
е-маил: tino_sv.stefan@t.mk

ХОТЕЛ И БАЊА ЛАКИ

www.lakihotelspa.com
Тел: +389 46 203 333
е-маил: lakihotelspa@t.mk

ЈУНИК – ОДМОРАЛИШТЕ И БАЊА ОХРИД

www.uniqueresort.mk
Тел: +389 46 272 222
е-маил: sales@uniqueresort.mk

ХОТЕЛ СИЛЕКС ОХРИД

www.hotelsileks.mk
Тел: +389 46 277 300
е-маил: info@hotelsileks.mk

ХОТЕЛ ГРАНИТ ОХРИД

www.hotelgranit.com.mk
Тел: +389 46 207100
е-маил: reservation@hotelgranit.com.mk