VIZA

Të gjithë vizitorët e Republikës së Maqedonisë së Veriiut duhet të posedojnë pasaportë  të vlefshme. Kontrolloni pjesën për informacione  që kanë të bëjnë me vizën para mbërritjes, në linqet vijuese:

INFORMACIONE THEMELORE LIDHUR ME KOVID-19

Konferenca do të mbahet duke i respektuar masat kundër Kovid-19, që përfshijnë:

 • Mabajtjen e detyrueshme të maskave për personat në të gjitha hapësirat e mbyllura publike, përfshi edhe në mjetet e transporti publik dhe automjetet personale.
 • Në publik, si në ambiente të hapura, ashtu edhe në ambiente të mbyllura, duhet të mbahet distancë e sigurtë fizike prej më së paku 1, 5 m (radhitja e uljes do të bëhet në mënyrë adekuate);
 • Mjetet për dezinfektimin e duarve do të jenë në dispozicion në vende të ndryshme në salla dhe hotelin të caktuara si vende ku do të mbahet ngjarja;
 • Sekretariati dhe personeli i FPD-së do t’i ndjekin udhëzimet e lëshuara nga Ministria e Shëndetësisë për të mundësuar ambient të sigurt për të gjithë pjesëmarrësit;
 • Kapacitetet e sallave janë përcaktuar në përputhje me rregullat e lëshuara nga Ministria e Shëndetësisë. Dyert e sallave do të mbyllen atëherë kur do të plotësohet kapaciteti i lejuar;

VENDET E MBAJTJES

 • Ngjarja qendrore në kuadër të FPD 2021 do të mbahet në Ohër, më 1-2 korrik 2021, në “ Në pushimoren e liqenit Metropol”, Ohër.
 • Ngjarja që do të mbahet paralelisht me ngjarjen qendrore në kudër të FPD 2021, do të mbahet në Oteshevë (Prespë) më 1 korrik 2021 në “Hotelin dhe pushimoren Lejkvju”, Oteshevë.

QENDRA PËR MEDIET

 • Qendra mediatike do të jetë në dispozicion për përfaqësuesit e akredituar të mediumeve gjatë gjithë ngjarjes, me ç’rast në të njëjtën, do të sigurohet e gjithë pajisja e nevojshme teknike (qendra do të vendoset pranë sallës kryesore të konferencës).
 • Personat që veprojnë si fotografë/videografë do të konsiderohen si pjesë e delegacioneve, JO si pjesë e mediumeve. Si të tillë, pritet që emrat dhe të dhënat e tyre të përfshihen dhe shënohen në formularët e regjistrimit të delegacioneve të tyre.
 • Formularët për akreditim të mediumeve duhet të dërgohen në pfdpress@mfa.gov.mk, më së voni deri më  25 qershor 2021.
 • Përfaqësuesit e regjistruar të mediumeve mund t’i marrin akreditimet e tyre në Qendrat për media, në “Pushimiren e liqenit Metropol” – Ohër dhe Pushimoren Lejkvju”- Oteshevë (Prespë).

FORMULARIN PËR REGJISTRIMIN E MEDIUMEVE: Shkarkojeni në linkun vijues: MEDIA ACCR (ALB)

VENDOSJA

 • Ekzistojnë shumë hotele dhe vendpushime në zonën e Ohrit. Ju lutemi shikoni listën e hoteleve që gjinden afër vendit ku do të  mbahet ngjarja qendrore:

HOTEL ALEKSANDRIA

www.hotelaleksandrija.com
Tel:   +389 46 258 860
е-mail: info@hotelaleksandrija.com

HOTEL DHE BANJA TINO SVETI STEFAN

www.hoteltino-svstefan.com
Тel:  +389  46 209 340
е-mail: tino_sv.stefan@t.mk

HOTEL DHE BANJA LLAKI

www. lakihotelspa.com
Тel: +389 46 203 333
е-mail: lakihotelspa@t.mk

JUNIK – PUSHIMORJA DHE BANJA OHËR

www.uniqueresort.mk
Тel: +389 46 272 222
е-mail: sales@uniqueresort.mk

HOTEL SILEKS OHËR

www.hotelsileks.mk
Тel: +389 46 277 300
е-maili: info@hotelsileks.mk

HOTEL GRANIT OHËR

www.hotelgranit.com.mk
Теl: +389 46 207100
е-maili: reservation@hotelgranit.com.mk