ПФД 2021

Западен Балкан: Делот од сложувалката што недостига за комплетирање на Европа

ПФД е замислена како платформа за континуирано вмрежување и комуникација која што ќе опфати различни настани во форма на тематски работилници, семинари и тркалезни маси во текот на целата година.

ПФД има за цел да овозможи плодна интелектуална и политичка дебата преку формални и неформални состаноци, на кои што ќе се генерираат идеи за процеси, практични и можни решенија за отворени прашања од регионален и глобален карактер и ќе понуди суштински поттик за унапредување и збогатување на регионалната соработка.

ПФД 2021

Западен Балкан: Делот од сложувалката што недостига за комплетирање на Европа

ПФД е замислена како платформа за континуирано вмрежување и комуникација која што ќе опфати различни настани во форма на тематски работилници, семинари и тркалезни маси во текот на целата година.

ПФД има за цел да овозможи плодна интелектуална и политичка дебата преку формални и неформални состаноци, на кои што ќе се генерираат идеи за процеси, практични и можни решенија за отворени прашања од регионален и глобален карактер и ќе понуди суштински поттик за унапредување и збогатување на регионалната соработка.