„ЗАПАДЕН БАЛКАН: СЛОЖУВАЛКАТА ШТО НЕДОСТАСУВА ЗА КОМПЛЕТНА ЕВРОПА”

1 јули 2021 (Четврток)

„ЗАПАДЕН БАЛКАН: СЛОЖУВАЛКАТА ШТО НЕДОСТАСУВА ЗА КОМПЛЕТНА ЕВРОПА”

1 јули 2021 (Четврток)

Metropol Lake Resort

MEDIA CENTER

12:00-12:30

Извештај од г-дин Бујар

Metropol Lake Resort

MEDIA CENTER

12:00-12:30

Извештај од г-дин Бујар

Metropol Lake Resort

LABINO HALL

09:00-12:00

Економска и бизнис сесија
„На патот до подобро поврзан и интегриран регион – Кој е ризикот? Како да стигнеме таму?”

Прочитај повеќе

14:00 – 17:00

Сесија на министрите за надворешни работи „Градење на доверба преку дијалог “

Прочитај повеќе

Metropol Lake Resort

LABINO HALL

09:00-12:00

Економска и бизнис сесија
„На патот до подобро поврзан и интегриран регион – Кој е ризикот? Како да стигнеме таму?”

14:00 – 17:00

Сесија на министрите за надворешни работи „Градење на доверба преку дијалог “

Metropol Lake Resort

BILJANA HALL

09:00 – 10:30

Сесија за граѓанско општество и медиуми
„Граѓанското општество и медиумите во процесите за регионална и европска интеграција“

Прочитај повеќе

10:45 – 12:15

Групна дискусија
„Патот до ЕУ: Што да очекувате кога сте во исчекување“

Прочитај повеќе

15:00 – 16:30

Панел: Охридски рамковен договор – 20 години

Прочитај повеќе

Metropol Lake Resort

BILJANA HALL

09:00 – 10:30

Сесија за граѓанско општество и медиуми
„Граѓанското општество и медиумите во процесите за регионална и европска интеграција“

Прочитај повеќе

10:45 – 12:15

Групна дискусија
„Патот до ЕУ: Што да очекувате кога сте во исчекување“

Прочитај повеќе

15:00 – 16:30

Панел: Охридски рамковен договор – 20 години

Прочитај повеќе

Metropol Lake Resort

SAMOIL HALL

09:30 – 11:30

Панел
„Унапредување на агендата за жените, мирот и безбедноста на Западен Балкан”

Прочитај повеќе

Metropol Lake Resort

SAMOIL HALL

09:30 – 11:30

Панел
„Унапредување на агендата за жените, мирот и безбедноста на Западен Балкан”

Metropol Lake Resort

GARDEN TERRACE

18:30-20:30

Официјално отворање на конференцијата „Патот до Преспа“

Прочитај повеќе

Metropol Lake Resort

GARDEN TERRACE

18:30-20:30

Официјално отворање на конференцијата „Патот до Преспа“

Прочитај повеќе

20:40-21:10

Прием за добредојде и презентација:
• 30 години независност – Специјално признание
• 2021 година Награди за истакнати партнери на ПФД

20:40-21:10

Прием за добредојде и презентација:
• 30 години независност – Специјално признание
• 2021 година Награди за истакнати партнери на ПФД

2 Јули 2021 г. (петок)

2 Јули 2021 г. (петок)

Metropol Lake Resort

MEDIA CENTER

13:30-14:00

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА

Metropol Lake Resort

MEDIA CENTER

13:30-14:00

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА

Metropol Lake Resort

LABINO HALL

08:30-10:00

Панел
„Што можеме да сториме за ЕУ? Придонес на Западниот Балкан кон Конференцијата за иднината на Европа – CoFoE – Гласови од регионот

Прочитај повеќе

10:30-13:30

Пленарна сесија на високо ниво
„Ресетирање на синергијата меѓу ЕУ и САД кон Западниот Балкан“

Прочитај повеќе

Metropol Lake Resort

LABINO HALL

08:30-10:00

Панел
„Што можеме да сториме за ЕУ? Придонес на Западниот Балкан кон Конференцијата за иднината на Европа – CoFoE – Гласови од регионот

Прочитај повеќе

10:30-13:30

Пленарна сесија на високо ниво
„Ресетирање на синергијата меѓу ЕУ и САД кон Западниот Балкан“

Metropol Lake Resort

SAMOIL HALL

09:30-10:30

Панел
„Во потрага по фактори за промена: Лекции од долгогодишните спорови во Југоисточна Европа“Europe”

Прочитај повеќе

Metropol Lake Resort

SAMOIL HALL

09:30-10:30

Панел
„Во потрага по фактори за промена: Лекции од долгогодишните спорови во Југоисточна Европа“Europe”

Прочитај повеќе

„ГЛАСОТ НА МЛАДИТЕ ДОМА ГО ОБЕДИНУВА РЕГИОНОТ“

30 Јуни 2021 г. (среда)

„ГЛАСОТ НА МЛАДИТЕ ДОМА ГО ОБЕДИНУВА РЕГИОНОТ“

30 Јуни 2021 г. (среда)

Lakeview Hotel and Resort

19:30-21:00

Прием за добредојде од г-дин Живко Гошаревски,
градоначалник на Ресен

Lakeview Hotel and Resort

19:30-21:00

Прием за добредојде од г-дин Живко Гошаревски,
градоначалник на Ресен

1 Јули 2021 г. (четврток)

1 Јули 2021 г. (четврток)

Lakeview Hotel and Resort

09:00-10:15

Официјално отворање на младинскиот форум „Гласот на младите дома го обединува регионот“

Прочитај повеќе

10:30-13:00

Панел I „ Визија на младите за иднината на регионот на Југоисточна Европа“

Прочитај повеќе

14:00-15:30

Младински панел II „Мојот регион – мојот дом“

Прочитај повеќе

16:00-17.30

Панел III „ Меѓу-генерациски дијалог – механизми за градење култура на младинска соработка за демократски и економски просперитетни и отпорни општества во пост-Ковид ерата“

Прочитај повеќе

17:30-19:00

Завршен панел

Прочитај повеќе

Lakeview Hotel and Resort

09:00-10:15

Официјално отворање на младинскиот форум „Гласот на младите дома го обединува регионот“

Прочитај повеќе

10:30-13:00

Панел I „ Визија на младите за иднината на регионот на Југоисточна Европа“

Прочитај повеќе

14:00-15:30

Младински панел II „Мојот регион – мојот дом“

Прочитај повеќе

16:00-17.30

Панел III „ Меѓу-генерациски дијалог – механизми за градење култура на младинска соработка за демократски и економски просперитетни и отпорни општества во пост-Ковид ерата“

Прочитај повеќе

17:30-19:00

Завршен панел

Прочитај повеќе

Тркалезна маса за локалната самоуправа

„Перспективите на прекуграничната соработка во контекст на проектот ЕУ за Преспа“

Тркалезна маса за локалната самоуправа

„Перспективите на прекуграничната соработка во контекст на проектот ЕУ за Преспа“

Lakeview Hotel and Resort

11:00-13:00

Тркалезна маса за локалната самоуправа „Перспективите на прекуграничната соработка во контекст на проектот ЕУ за Преспа“

Прочитај повеќе

Lakeview Hotel and Resort

11:00-13:00

Тркалезна маса за локалната самоуправа „Перспективите на прекуграничната соработка во контекст на проектот ЕУ за Преспа“

Прочитај повеќе

2 Јули 2021 г. (петок)

2 Јули 2021 г. (петок)

Заминување на учесниците на сесиите за млади и локална самоуправа во Охрид и презентација на заклучоците/препораките на Завршната пленарна сесија.

Заминување на учесниците на сесиите за млади и локална самоуправа во Охрид и презентација на заклучоците/препораките на Завршната пленарна сесија.