1 јули 2021 година (четврток)

1 јули 2021 година (четврток)

09:30-10:00
Брифинг за медиумите на домаќинот на ПФД, Н.Е. г. Бујар Османи, министер за надворешни работи на Република Северна Македонија

09:30-12:30
Економска и бизнис сесија „На пат кон подобро поврзан и интегриран регион – Што е на коцка? Како да стигнеме таму?“

На оваа сесија ќе се разговара за:

 • Нови предизвици и решенија за поттикнување на регионалната економска соработка и економското закрепнување во постпандемиската ера.
 • Утврдување на главните ризици што се одразуваат врз економиите на државите; можат ли постојните регионални фондови да го поддржат економското закрепнување и деловниот сектор, на пр. да промовираат префрлување на деловните операции во блиски земји?)
 • Како да се спроведе Акцискиот план за Заеднички регионален пазар (структуриран околу слободното движење на луѓе, капитал, стоки и услуги)
 • Споделување на најдобрите искуства за Прекугранична соработка и поврзување
 • Улогата на дијаспората во регионалниот, националниот и локалниот економски развој
 • Поттикнување одржливи иновации преку Стратегии за паметна специјализација

09:30-10:30
Сесија за граѓанско општество и медиуми „Граѓанското општество и медиумите во процесите на регионална и европска интеграција“

На оваа сесија ќе се разговара за:

 • Колку е искрено партнерството меѓу владите и граѓанското општество?
 • Улогата на медиумите во заедничката борба против предрасудите, стереотипите и лажните вести како најдобар лек за приближување на граѓаните од различните страни на границите
 • Можеме ли да развиеме механизми за поттикнување, зајакнување и интензивирање на регионалната соработка меѓу организациите за граѓанско општество, младите, академската заедница, медиумските, културните, спортските и други работници?

09:30-10:00
Брифинг за медиумите на домаќинот на ПФД, Н.Е. г. Бујар Османи, министер за надворешни работи на Република Северна Македонија

09:30-12:30
Економска и бизнис сесија „На пат кон подобро поврзан и интегриран регион – Што е на коцка? Како да стигнеме таму?“

На оваа сесија ќе се разговара за:

 • Нови предизвици и решенија за поттикнување на регионалната економска соработка и економското закрепнување во постпандемиската ера. Утврдување на главните ризици што се одразуваат врз економиите на државите; можат ли постојните регионални фондови да го поддржат економското закрепнување и деловниот сектор, на пр. да промовираат префрлување на деловните операции во блиски земји?)
 • Како да се спроведе Акцискиот план за Заеднички регионален пазар (структуриран околу слободното движење на луѓе, капитал, стоки и услуги)
 • Споделување на најдобрите искуства за Прекугранична соработка и поврзување
 • Улогата на дијаспората во регионалниот, националниот и локалниот економски развој
 • Поттикнување одржливи иновации преку Стратегии за паметна специјализација

09:30-10:30
Сесија за граѓанско општество и медиуми „Граѓанското општество и медиумите во процесите на регионална и европска интеграција“

На оваа сесија ќе се разговара за:

 • Колку е искрено партнерството меѓу владите и граѓанското општество?
 • Улогата на медиумите во заедничката борба против предрасудите, стереотипите и лажните вести како најдобар лек за приближување на граѓаните од различните страни на границите
 • Можеме ли да развиеме механизми за поттикнување, зајакнување и интензивирање на регионалната соработка меѓу организациите за граѓанско општество, младите, академската заедница, медиумските, културните, спортските и други работници?

10:45-12:15
Групна дискусија „Патот до ЕУ: Што да очекувате кога сте во исчекување?“

На оваа сесија ќе се разговара за:

 • Кои се компонентите на пристапниот процес (акцент на компонентата заснована на заслуги) – приоритет на владеењето на правото и реформите во судството
 • Северна Македонија како сериозен тест за кредибилитетот на ЕУ и нејзината способност да направи разлика во овој регион, можни исходи и последици (сценарио каде сите добиваат или сите губат)
 • Сценарија за ослободување на блокадата за проширување и во регионот и на ниво на ЕУ

09:30-10:30
Страничен настан: „Унапредување на агендата за жени, мир и безбедност во Западен Балкан“

На оваа сесија ќе се разговара за:

 • Зошто жените на Западен Балкан и понатаму се недоволно застапени во процесите на одлучување во сите области на животот? Како понатаму да се јакне нивното учество во одлуките што се носат на високо ниво, со посебен акцент на унапредување на Агендата за ЖМБ преку зајакнат дијалог, взаемна почит и ефективна регионална соработка?
 • Како да се обезбеди родова еднаквост, правичност и паритет преку унапредување на Агендата за ЖМБ на Западен Балкан?
 • Како подобро да се искористат најдобрите практики и научените лекции на Западен Балкан за да се унапреди Агендата за ЖМБ? Кои се следните чекори?

12:30-13:00
По повод 30-годишнината од независноста на Република Северна Македонија, доделување награди на 30 странски државјани како признание за нивната помош и поддршка во завршувањето на евроатлантската перспектива, како и зајакнување на мултиетничката, мултикултурната и мултиверската кохезија на нашата земја и општество

10:45-12:15
Групна дискусија „Патот до ЕУ: Што да очекувате кога сте во исчекување?“

На оваа сесија ќе се разговара за:

 • Кои се компонентите на пристапниот процес (акцент на компонентата заснована на заслуги) – приоритет на владеењето на правото и реформите во судството
 • Северна Македонија како сериозен тест за кредибилитетот на ЕУ и нејзината способност да направи разлика во овој регион, можни исходи и последици (сценарио каде сите добиваат или сите губат)
 • Сценарија за ослободување на блокадата за проширување и во регионот и на ниво на ЕУ

09:30-10:30
Страничен настан: „Унапредување на агендата за жени, мир и безбедност во Западен Балкан“

На оваа сесија ќе се разговара за:

 • Зошто жените на Западен Балкан и понатаму се недоволно застапени во процесите на одлучување во сите области на животот? Како понатаму да се јакне нивното учество во одлуките што се носат на високо ниво, со посебен акцент на унапредување на Агендата за ЖМБ преку зајакнат дијалог, взаемна почит и ефективна регионална соработка?
 • Како да се обезбеди родова еднаквост, правичност и паритет преку унапредување на Агендата за ЖМБ на Западен Балкан?
 • Како подобро да се искористат најдобрите практики и научените лекции на Западен Балкан за да се унапреди Агендата за ЖМБ? Кои се следните чекори?

12:30-13:00
По повод 30-годишнината од независноста на Република Северна Македонија, доделување награди на 30 странски државјани како признание за нивната помош и поддршка во завршувањето на евроатлантската перспектива, како и зајакнување на мултиетничката, мултикултурната и мултиверската кохезија на нашата земја и општество

14:00-17:00
Сесија на министрите за надворешни работи „Градење доверба преку дијалог“

На оваа сесија ќе се разговара за:

 • Уметноста на дипломатијата: начини и алатки за постигнување одржливи решенија преку градење доверба и заемна почит, надминување на отворенита регионални прашања и напредување кон рамноправно членство во ЕУ
 • Искуства, постигнувања, предизвици и идеи за процесите на преговарање, склучување и спроведување билатерални и регионални спогодби
 • Како да се надмине јазот меѓу изразената политичка волја на владите за вистинска регионална соработка и добрососедски односи и реалната ситуација на терен?

17:15-17:30
Потпишување на Заедничка декларација за основање Канцеларија за билатерална младинска соработка меѓу Северна Македонија и Грција

19:00-21:00
Официјално отворање на Конференцијата – „Патот до Преспа“

На оваа сесија ќе се разговара за:

 • Колку е позната и раширена успешната приказна на Северна Македонија во пошироката јавност?
 • Ја сменија ли Охридскиот рамковен договор и Спогодбите со Бугарија и Грција перцепцијата за Северна Македонија и, општо, за регионот и до која мерка?
 • Справување со предизвиците во спроведувањето на трите спогодби на Северна Македонија

14:00-17:00
Сесија на министрите за надворешни работи „Градење доверба преку дијалог“

На оваа сесија ќе се разговара за:

 • Уметноста на дипломатијата: начини и алатки за постигнување одржливи решенија преку градење доверба и заемна почит, надминување на отворенита регионални прашања и напредување кон рамноправно членство во ЕУ
 • Искуства, постигнувања, предизвици и идеи за процесите на преговарање, склучување и спроведување билатерални и регионални спогодби
 • Како да се надмине јазот меѓу изразената политичка волја на владите за вистинска регионална соработка и добрососедски односи и реалната ситуација на терен?

17:15-17:30
Потпишување на Заедничка декларација за основање Канцеларија за билатерална младинска соработка меѓу Северна Македонија и Грција

19:00-21:00
Официјално отворање на Конференцијата – „Патот до Преспа“

На оваа сесија ќе се разговара за:

 • Колку е позната и раширена успешната приказна на Северна Македонија во пошироката јавност?
 • Ја сменија ли Охридскиот рамковен договор и Спогодбите со Бугарија и Грција перцепцијата за Северна Македонија и, општо, за регионот и до која мерка?
 • Справување со предизвиците во спроведувањето на трите спогодби на Северна Македонија

21:00-21:30
Прием за добредојде

21:00-21:30
Прием за добредојде

2 јули 2021 година (петок)

2 јули 2021 година (петок)

10:30-13:30
Пленарна сесија на високо ниво „Ресетирање на синергијата меѓу ЕУ и САД кон Западниот Балкан“

12:00-13:30
Продолжување на пленарната сесија на високо ниво „Ресетирање на синергијата меѓу ЕУ и САД кон Западниот Балкан“

На оваа сесија ќе се разговара за:

 • Обновеното трансатлантско партнерство: гарант за европските и регионалните безбедност и стабилност
 • Зачувување и заживување на европската перспектива на регионот
 • Успеси и предизвици во Западниот Балкан
 • Работење заедно за да ја насочиме нашата иднина

08:30-09:30
Страничен настан “Што можеме да сториме за ЕУ? Придонес на Западниот Балкан кон Конференцијата за иднината на Европа – CoFoE – Гласови од регионот”

На оваа сесија ќе се разговара за:

 • Колку граѓаните и институциите на Западен Балкан се заинтересирани и ја следат дебатата за иднината на Европа?
 • Како идни членки на Европската Унија, кој може да биде нивниот придонес во обликувањето на идните политики и амбиции на Унијата, подобрување на нејзината издржливост и капацитет за дејствување, нпр. во диверзификација на синџирите на снабдување, позеленување на економиите од Западен Балкан, итн.?
 • Дали Конференцијата за иднината на Европа е подготвена да ги слуша и да ги земе предвид очекувањата на Западен Балкан од семејството на кое сакаат да му се придружат?

10:30-13:30
Пленарна сесија на високо ниво „Ресетирање на синергијата меѓу ЕУ и САД кон Западниот Балкан“

12:00-13:30
Продолжување на пленарната сесија на високо ниво „Ресетирање на синергијата меѓу ЕУ и САД кон Западниот Балкан“

На оваа сесија ќе се разговара за:

 • Обновеното трансатлантско партнерство: гарант за европските и регионалните безбедност и стабилност
 • Зачувување и заживување на европската перспектива на регионот
 • Успеси и предизвици во Западниот Балкан
 • Работење заедно за да ја насочиме нашата иднина

08:30-09:30
Страничен настан “Што можеме да сториме за ЕУ? Придонес на Западниот Балкан кон Конференцијата за иднината на Европа – CoFoE – Гласови од регионот”

На оваа сесија ќе се разговара за:

 • Колку граѓаните и институциите на Западен Балкан се заинтересирани и ја следат дебатата за иднината на Европа?
 • Како идни членки на Европската Унија, кој може да биде нивниот придонес во обликувањето на идните политики и амбиции на Унијата, подобрување на нејзината издржливост и капацитет за дејствување, нпр. во диверзификација на синџирите на снабдување, позеленување на економиите од Западен Балкан, итн.?
 • Дали Конференцијата за иднината на Европа е подготвена да ги слуша и да ги земе предвид очекувањата на Западен Балкан од семејството на кое сакаат да му се придружат?

09:30-10:30
Страничен настан „Во потрага по фактори за промена: Лекции од долгогодишните спорови во Југоисточна Европа“

На оваа сесија ќе се разговара за:

 • Кои се факторите што влијаат одредени лидери во регионот да следат непопуларни насоки за помирување и решавање спорови: смело и трансформативно лидерство кое е подготвено да се соочи со јавното мислење и да постигне непопуларни компромиси или негов недостаток?
 • Како да се справиме со ставовите на јавното мислење и поширокото општество кои честопати претставуваат клучни пречки за тешки компромиси во политиката?
 • Кои се можните двигатели што можат да ја поттикнат позитивната промена во регионот?

13:30-14:00
Прес-конференција

15:00-16:00
Завршна пленарна сесија

Завршни забелешки – Н.Е. Г-дин Бујар Османи, Министер за надворешни работи на Република Северна Македонија

09:30-10:30
Страничен настан „Во потрага по фактори за промена: Лекции од долгогодишните спорови во Југоисточна Европа“

На оваа сесија ќе се разговара за:

 • Кои се факторите што влијаат одредени лидери во регионот да следат непопуларни насоки за помирување и решавање спорови: смело и трансформативно лидерство кое е подготвено да се соочи со јавното мислење и да постигне непопуларни компромиси или негов недостаток?
 • Како да се справиме со ставовите на јавното мислење и поширокото општество кои честопати претставуваат клучни пречки за тешки компромиси во политиката?
 • Кои се можните двигатели што можат да ја поттикнат позитивната промена во регионот?

13:30-14:00
Прес-конференција

15:00-16:00
Завршна пленарна сесија

Завршни забелешки – Н.Е. Г-дин Бујар Османи, Министер за надворешни работи на Република Северна Македонија

30 јуни 2021 година (среда)

30 јуни 2021 година (среда)

19:30-21:00
Прием за добредојде којшто го приредува г. Живко Гошаревски, градоначалник на Ресен

19:30-21:00
Прием за добредојде којшто го приредува г. Живко Гошаревски, градоначалник на Ресен

1 јули 2021 година (четврток)

1 јули 2021 година (четврток)

09:30–19:00
Младински форум “Гласот на младите дома го обединува регионот”

11:30-13:30
Младински панел I „Визија на младите за иднината на регионот на Југоисточна Европа“

На овој панел ќе се разговара за:

 • Трите спогодби на Република Северна Македонија: која е улогата на младите во спроведувањето на спогодбите и која е нивната додадена вредност во насока на изнаоѓање можни решенија на други билатерални и регионални отворени прашања?
 • „Да останам или да заминам?“ Како да се справиме со регионалните младински миграциски трендови и сè поголемиот одлив на мозоци?
 • Што би можеле да направат младите за напредок на агендата за интеграција во ЕУ?

15:00-16:30
Младински панел II „Мојот регион – мојот дом“

По воведните обраќања, учесниците во панелот ќе се поделат во три работни групи чија што цел ќе биде изготвување предлог-текст на Меморандум за соработка за справување со одливот на мозоци и други клучни предизвици на младите во регионот и Акциски план за негово спроведување.

09:30–19:00
Младински форум “Гласот на младите дома го обединува регионот”

11:30-13:30
Младински панел I „Визија на младите за иднината на регионот на Југоисточна Европа“

На овој панел ќе се разговара за:

 • Трите спогодби на Република Северна Македонија: која е улогата на младите во спроведувањето на спогодбите и која е нивната додадена вредност во насока на изнаоѓање можни решенија на други билатерални и регионални отворени прашања?
 • „Да останам или да заминам?“ Како да се справиме со регионалните младински миграциски трендови и сè поголемиот одлив на мозоци?
 • Што би можеле да направат младите за напредок на агендата за интеграција во ЕУ?

15:00-16:30
Младински панел II „Мојот регион – мојот дом“

По воведните обраќања, учесниците во панелот ќе се поделат во три работни групи чија што цел ќе биде изготвување предлог-текст на Меморандум за соработка за справување со одливот на мозоци и други клучни предизвици на младите во регионот и Акциски план за негово спроведување.

17:00-18.00
Младински панел III “Меѓу-генерациски дијалог – механизми за градење култура на младинска соработка за демократски и економски просперитетни и отпорни општества во пост-Ковид ерата“

На овој панел ќе се разговара за:

 • Гласот и улогата на младите во создавањето и спроведувањето на националните меѓусекторски политики
 • Развој и спроведување младински одржливи активности за градење долгорочна соработка

18:00-19:00
Отворена дискусија и претставување на заклучоците/препораките од Младинскиот форум

11:00-13:00
Тркалезна маса на локалната самоуправа „Перспективите на прекуграничната соработка во светлина на проектот ЕУ за Преспа“ (паралелно со Младинската сесија)

На тркалезната маса ќе се разговара за:

 • Перспективите за локална соработка – млади, култура, туризам, спорт, економија
 • Иднината на Преспанскиот регион – заеднички именител на соработка на трите општини и точка на зближување

17:00-18.00
Младински панел III “Меѓу-генерациски дијалог – механизми за градење култура на младинска соработка за демократски и економски просперитетни и отпорни општества во пост-Ковид ерата“

На овој панел ќе се разговара за:

 • Гласот и улогата на младите во создавањето и спроведувањето на националните меѓусекторски политики
 • Развој и спроведување младински одржливи активности за градење долгорочна соработка

18:00-19:00
Отворена дискусија и претставување на заклучоците/препораките од Младинскиот форум

11:00-13:00
Тркалезна маса на локалната самоуправа „Перспективите на прекуграничната соработка во светлина на проектот ЕУ за Преспа“ (паралелно со Младинската сесија)

На тркалезната маса ќе се разговара за:

 • Перспективите за локална соработка – млади, култура, туризам, спорт, економија
 • Иднината на Преспанскиот регион – заеднички именител на соработка на трите општини и точка на зближување

02 јули 2021 (Петок)

02 јули 2021 (Петок)

Трансфер на учесниците на младинскиот форум и на тркалезната маса на локалната самоуправа во Охрид и претставување на заклучоците/препораките на завршната пленарна сесија на конференцијата

 

Трансфер на учесниците на младинскиот форум и на тркалезната маса на локалната самоуправа во Охрид и претставување на заклучоците/препораките на завршната пленарна сесија на конференцијата